SEBECTVO - DEFINíCIA, SPRáVANIE, TEóRIE ...

SebeckosťRedakcia Choice
Kreatívny nedirektívny prístup
Kreatívny nedirektívny prístup
Niekoľko autorov súhlasí s definovaním sebeckého činu ako „činu toho, kto sa usiluje o svoje dobro, hoci niekto môže trpieť a hoci si to agent plne uvedomuje“.