RUŽOVý OKTóBER: PREPOJENý PROGRAM PRE VYDANIE BOJA PROTI RAKOVINE PRSNíKA DO ROKU 2020
Hlavná / Správa / 2021

Ružový október: Prepojený program pre vydanie boja proti rakovine prsníka do roku 2020Redakcia Choice
Kreatívny nedirektívny prístup
Kreatívny nedirektívny prístup
Ružový október je každoročná kampaň na prevenciu rakoviny prsníka organizovaná združením Pink Ribbon Association. Od 1. októbra je cieľom vzdelávať ženy a povzbudzovať ich k testovaniu. Znovuobjavenie pre toto 27. vydanie